بیمه شخص ثالث آسیا

توضیحات:

  • به نام خدا

    بیمه شخص ثالث آسیا به منظور حمایت از بیمه‌گزار در مواقعی است که وی مقصر حادثه بوده باشد و به اشخاص ثالث خسارت واردشده باشد. در این مواقع پرداخت خسارت ایجاد شده به عهده فرد خاطی است. از آنجا که هزینه‌های پزشکی و پرداخت دیه در چنین مواردی می‌تواند بسیار بالا باشد داشتن بیمه شخص ثالث کمک بزرگی به بیمه‌گزار است. همچنین داشتن بیمه شخص ثالث کمکی است به افراد که بتوانند به وظیفه مدنی خود در قبال دیگر افراد جامعه عمل کنند زیرا فردی که مقصر حادثه است ممکن است به خاطر سنگین بودن هزینه‌های درمانی و مبالغ دیه، از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند؛ در صورتی که وظیفه انسانی حکم می‌کند که فرد مقصر، خطای خود را پذیرفته و خسارت ایجادشده را جبران کند. بیمه شخص ثالث آسیا با پرداخت خسارت از سوی بیمه‌گزار به افراد زیان‌دیده سهم بزرگی در انجام وظایف انسانی و همین‌طور کاهش هزینه‌های بیمه‌گزار دارد. در بیمه شخص ثالث آسیا زمانی که مبلغ خسارت مالی ایجادشده کمتر از مبلغی باشد که در بیمه‌نامه تعیین شده نیازی به کارشناسی مأمور انتظامی برای پرداخت خسارت نیست و در صورتی که خسارت وارده بیشتر از مبلغ تعیین‌شده باشد، لازم است که وسیله نقلیه توسط کارشناس بررسی شده تا میزان خسارت وارده تعیین و توسط مراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا ، پرداخت شود. در مورد خسارات جانی نیز بیمه شخص ثالث خسارت و یا دیه فرد آسیب‌دیده را پرداخت خواهد کرد. بیمه موتور سیکلت آسیا نیز در واقع بیمه شخص ثالث موتور سیکلت است که در تصادفات و حوادثی که صاحب موتور سیکلت مقصر باشد، خسارات زیان دیده را جبران کرده و همچنین اگر بیمه‌گزار دچار آسیب جانی شده باشد، به وی خسارت پرداخت می‌کند.


  • تهیه و تنظیم توسط بیمه آسیا کد نمایندگی: 24401
    تماس : 09125510922
    انتشار مطلب در :